Ceník

Platný od 01.09.2021 (ke každé ceně nutno přičíst 21% DPH) 

Odvoz odpadů

Ceny za odvoz obsahují pronájem kontejneru na 1-3 dny (každý další den 100,- Kč), uložení na skládku , ekologickou likvidaci. Přistavíme Vám kontejnery o objemu 3, 6, 9 a 11 m³.

Ceny jsou bez DPH (+21%).

Stavební suť čistá 

3m³/4,5T

2200 Kč

Stavební suť čistá 

5m³/7,5T  

3500 Kč

Stavební suť znečištěná (příměs zeminy, kamenů, porobetonu)

3m³/4,5T

2600 Kč

Stavební suť znečištěná (příměs zeminy, kamenů, porobetonu)

5m³/7,5T  

4100 Kč

Stavební suť porobeton a sádrokarton

3m³/4,5T  

2600 Kč

Stavební suť porobeton a sádrokarton

5m³/7,5T   

4100 Kč

Betonový odpad (čistý beton, armovaný beton)

3m³/4,5T

2200 Kč

Betonový odpad (čistý beton, armovaný beton)

5m³/7,5T    

3500 Kč

Asfaltový odpad (živice)

3m³/4,5T 

2600 Kč

Asfaltový odpad (živice)

5m³/7,5T     

4100 Kč

Zemina (výkopová)

3m³/4,5T

2200 Kč

Zemina (výkopová)

5m³/7,5T  

3500 Kč

Směsný stavební a demoliční odpad, Komunální odpad  (max. do 0,5t)

3m³

2900 Kč

Směsný stavební a demoliční odpad, Komunální odpad (max. do 1t)

6m³

3900 Kč

Směsný stavební a demoliční odpad, Komunální odpad (max. do 1,5t)

9m³

4900 Kč

Směsný stavební a demoliční odpad, Komunální odpad (max. do 2t)

11m³ 

5300 Kč

Bioodpad (listí,větve,tráva)

3m³

1800 Kč

Bioodpad (listí,větve,tráva)

6m³ 

2400 Kč

Bioodpad (listí,větve,tráva)

9m³

3000 Kč

Bioodpad (listí,větve,tráva)

11m³ 

3500 Kč

Stavební dřevo čisté (dřevotříska, osb, prkna, stav.dřevo) 

3m³

1800 Kč

Stavební dřevo čisté (dřevotříska, osb, prkna, stav.dřevo) 

6m³

2400 Kč

Stavební dřevo čisté (dřevotříska, osb, prkna, stav.dřevo)

9m³

3000 Kč

Stavební dřevo čisté (dřevotříska, osb, prkna, latě)

11m³ 

3500 Kč

Kontejnery na suť nebo zeminu musí být plněny maximálně do roviny s postranicemi kontejneru! Za přeplnění poplatek +500kč!

Stavební suť může obsahovat pouze směsi cihel, drobného betonu, malty, omítky ,střešních tašek, keramických obkladů a drobných kamenů. Nesmí obsahovat žádnou příměs směsného odpadu!

Komunální / směsný stavební odpad může obsahovat sklo, plasty, dřevo, dřevotřísku, polystyren, igelit, papír, folie, obaly, kovy, sádrokarton, koberce, tkaniny, kabely, pryže, domovní odpad, atd. Nesmí obsahovat suť, betony, zeminu, kameny, pneumatiky, bioodpad, eternit (azbest), lepenku (asfaltovou), televize ,lednice, zářivky a dále chemické látky (barvy, ředidla, louhy, kyseliny)!

Čisté stavební dřevo odpad nesmí obsahovat žádnou příměs směsného odpadu ,nábytek nesmí obsahovat panty, kličky, zámky, sklo, těsnění a plasty. Pokud obsahuje dřevo výše jmenovanou příměs patří do směsného odpadu.

Pro více informací volejte 602 518 648 , rádi Vám s odpady poradíme .

CENY jsou bez DPH (21%).

Dovoz materiálů

Cena za dopravu je stanovena na 27Kč/1Km. V okolí do 15km je cena paušálem 800kč. Cena práce /čekání je 800kč/1hod. Cena materiálu je za 1 Tunu. 

Ceny jsou bez DPH (+21%).

Písek betonový 0/4

max. 5m³/7,5T  

320 Kč

Písek těžený praný 0/4

max. 5m³/7,5T   

350 Kč

Písek zásypový/křemičitý 0/1 (bílý)

max. 5m³/7,5T  

440 Kč

Písek zásypový/kopaný 0/4

max. 5m³/7,5T 

280 Kč

Písek maltový praný 0/1

max. 5m³/7,5T  

420 Kč

Lomová drť (štěrk) 0/32

max. 5m³/7,5T  

350 Kč

Lomová drť (štěrk) 0/63

max. 5m³/7,5T 

420 Kč

Lomová drť (štěrk) 0/4

max. 5m³/7,5T  

 380 Kč

Lomová drť (štěrk) 2/5

max. 5m³/7,5T    

570 Kč

Lomová drť (štěrk) 4/8

max. 5m³/7,5T  

530 Kč

Lomová drť (štěrk) 8/16

max. 5m³/7,5T  

470 Kč

Lomová drť (štěrk) 11/22

max. 5m³/7,5T  

470 Kč

Lomová drť (štěrk) 16/32

max. 5m³/7,5T  

430 Kč

Lomová drť (štěrk) 16/63

max. 5m³/7,5T 

430 Kč

Lomová drť (štěrk) 32/63

max. 5m³/7,5T  

410 Kč

Lomová drť (štěrk) 63/125

max. 5m³/7,5T   

430 Kč

Lomová drť (štěrk) 63/200

max. 5m³/7,5T   

430 Kč

Kačírek okrasný barevný 4/8

max. 5m³/7,5T   

790 Kč

Kačírek okrasný bílošedý 16/22

max. 5m³/7,5T    

790 Kč

Kačírek okrasný barevný 16/32

max. 5m³/7,5T    

790 Kč

Kačírek drcený 4/8

max. 5m³/7,5T  

540 Kč

Kačírek drcený 8/16

max. 5m³/7,5T  

540 Kč

Kačírek drcený 16/22

max. 5m³/7,5T   

540 Kč

Beton (namíchaný) 

lze namíchat od 0,25m³-3m³

ceny na dotaz dle typu betonu 

Recyklát suťový 0/4, 0/32, 8/32, 32/63

max. 5m³/7,5T  

100 Kč

Recyklát betonový 0/8, 0/63, 4/8, 8/16, 8/32, 32/63

max. 5m³/7,5T  

150 Kč

Recyklát asfaltový 0/8, 8/32, 32/63

max. 5m³/7,5T  

150 Kč

Zemina tříděná prosetá 

max. 5m³/7,5T  

300 Kč

Zemina substrát trávníkový (míchaný s pískem)

max. 5m³/7,5T  

850 Kč

Zemina substrát záhonový (míchaný s kompostem)

max. 5m³/7,5T   

850 Kč

Mulčovací kůra (smrková 0/80)

max. 10m³ (cena je za 1m³)

1000 Kč/1m³
 

Ceny je možné upravit na místě nebo po telefonu. Pro aktuální dostupnost jednotlivých materiálů volejte na 602 518 648. Maximální hmotnost naložení je 7,5T /5m3 . 

CENA je za 1 Tunu.

CENA je bez DPH (21%).


Zemní práce bagrem Volvo BL71

 • výkopy pro základy domů, sklepy, jímky, bazény, ploty.
 • skrývky ornice před zahájením staveb.
 • úpravy terénu.
 • nakládání a skládání materiálů (palet, řeziva apod.).
 • výkopy pro vedení inženýrských sítí.
 • v zimním období úklid a odvoz sněhu z parkovišť nebo manipulačních ploch.
 • výkopové radlice 30,40,50,60,svahová.

Hodinová sazba pro bagr/nakladač ....850kč/h bez DPH (21%) nebo dohodou. 

Nakládka smykovým nakladačem UNC

 • nakládka sypkého materiálu -výkopové zeminy.
 • prostupnost terénem a stísněnými prostory.
 • v zimním období úklid a odvoz sněhu z parkovišt nebo manipulačních ploch.
 • finální úpravy terénu zahrad .

Hodinová sazba pro UNC nakladač ....600kč/h bez DPH (21%) nebo dohodou.

Volejte  602 518 648 nebo 737 338 122.