Ceník

Platný od 01.01.2024 (ke každé ceně nutno přičíst 21% DPH) 

Odvoz odpadů

Ceny za odvoz obsahují pronájem kontejneru na 1-3 dny (každý další den 100,- Kč), uložení na skládku , ekologickou likvidaci. Přistavíme Vám kontejnery o objemu 3, 6, 9 a 12 m³.

Ceny jsou bez DPH (+21%).

Stavební suť čistá 

3m³/4,5T

2900 Kč

Stavební suť čistá 

5m³/7,5T  

4000 Kč

Stavební suť znečištěná (příměs zeminy, kamenů, porobetonu)

3m³/4,5T

3500 Kč

Stavební suť znečištěná (příměs zeminy, kamenů, porobetonu)

5m³/7,5T  

5000 Kč

Stavební suť porobeton (ytong)

3m³/4,5T  

3500 Kč

Stavební suť porobeton (ytong)

5m³/7,5T   

5000 Kč

Betonový odpad (čistý beton, armovaný beton)

3m³/4,5T

2900 Kč

Betonový odpad (čistý beton, armovaný beton)

5m³/7,5T    

4000 Kč

Asfaltový odpad (živice)

3m³/4,5T 

3500 Kč

Asfaltový odpad (živice)

5m³/7,5T     

5000 Kč

Zemina (výkopová)

3m³/4,5T

2900 Kč

Zemina (výkopová)

5m³/7,5T  

4000 Kč

Směsný stavební a demoliční odpad, Komunální odpad  (max. do 0,5t)

3m³

3900  Kč

Směsný stavební a demoliční odpad, Komunální odpad (max. do 1t)

6m³

5200 Kč

Směsný stavební a demoliční odpad, Komunální odpad (max. do 1,5t)

9m³

6400 Kč

Směsný stavební a demoliční odpad, Komunální odpad (max. do 2t)

12m³ 

7600 Kč

Bioodpad (listí,větve,tráva)

3m³

2000 Kč

Bioodpad (listí,větve,tráva)

6m³ 

3000 Kč

Bioodpad (listí,větve,tráva)

9m³

3500 Kč

Bioodpad (listí,větve,tráva)

12m³ 

4000 Kč

Stavební dřevo čisté (dřevotříska, osb, prkna, stav.dřevo) 

3m³

2000 Kč

Stavební dřevo čisté (dřevotříska, osb, prkna, stav.dřevo) 

6m³

3000 Kč

Stavební dřevo čisté (dřevotříska, osb, prkna, stav.dřevo)

9m³

3500 Kč

Stavební dřevo čisté (dřevotříska, osb, prkna, latě)

12m³ 

4000 Kč

Kontejnery na suť nebo zeminu musí být plněny maximálně do roviny s postranicemi kontejneru! Za přeplnění poplatek +500kč(bez DPH)!

Stavební suť může obsahovat pouze směsi cihel, drobného betonu, malty, omítky ,střešních tašek, keramických obkladů a drobných kamenů. Nesmí obsahovat žádnou příměs směsného odpadu!

Komunální / směsný stavební odpad může obsahovat sklo, plasty, dřevo, dřevotřísku, polystyren, igelit, papír, folie, obaly, kovy, sádrokarton, koberce, tkaniny, kabely, pryže, domovní odpad, atd. Nesmí obsahovat suť, betony, zeminu, kameny, pneumatiky, bioodpad, eternit (azbest), lepenku (asfaltovou), televize ,lednice, zářivky a dále chemické látky (barvy, ředidla, louhy, kyseliny)!

V případě, že se v kontejneru nachází jiný odpad, než pro který je určen, účtujeme poplatek za vytřídění a likvidaci dle druhu odpadu. 

Ceny u jednotlivých objemů kontejnerů se můžou měnit v závislosti na váze dle skutečnosti!

Čisté stavební dřevo odpad nesmí obsahovat žádnou příměs směsného odpadu ,nábytek nesmí obsahovat panty, kličky, zámky, sklo, těsnění a plasty. Pokud obsahuje dřevo výše jmenovanou příměs patří do směsného odpadu a účtujeme cenu dle druhu odpadu.

Ke každému odvezenému kontejneru vystavíme potvrzení o likvidaci odpadů ,vhodné například pro kolaudaci stavby nebo hlášení do ISPOP.

Pro více informací volejte 602 518 648 , rádi Vám s odpady poradíme .

CENY jsou bez DPH (21%).

Prodej materiálů

Prodej sypkých stavebních materiálů.  Cena materiálu je za 1 Tunu

Ceny jsou bez DPH (+21%).

Písek betonový 0/4

max. 5m³/7,5T  

500 Kč

Písek těžený praný 0/4

max. 5m³/7,5T   

500 Kč

Písek zásypový/křemičitý 0/1 (bílý)

max. 5m³/7,5T  

550 Kč

Písek zásypový/kopaný 0/4

max. 5m³/7,5T 

400 Kč

Písek maltový praný 0/1

max. 5m³/7,5T  

500 Kč

Lomová drť (štěrk) 0/32

max. 5m³/7,5T  

380 Kč

Lomová drť (štěrk) 0/4

max. 5m³/7,5T  

 450 Kč

Lomová drť (štěrk) 4/8

max. 5m³/7,5T  

700 Kč

Lomová drť (štěrk) 8/16

max. 5m³/7,5T  

560 Kč

Lomová drť (štěrk) 11/22

max. 5m³/7,5T  

560 Kč

Lomová drť (štěrk) 16/32

max. 5m³/7,5T  

520 Kč

Lomová drť (štěrk) 32/63

max. 5m³/7,5T  

520 Kč

Lomová drť (štěrk) 63/125

max. 5m³/7,5T   

520 Kč

Lomová drť (štěrk) 63/200

max. 5m³/7,5T   

520 Kč

Kačírek okrasný barevný 4/8

max. 5m³/7,5T   

940 Kč

Kačírek okrasný bílošedý 16/22

max. 5m³/7,5T    

810 Kč

Kačírek okrasný barevný 16/32

max. 5m³/7,5T    

940 Kč

Kačírek drcený 4/8

max. 5m³/7,5T  

700 Kč

Kačírek drcený 8/16

max. 5m³/7,5T  

700 Kč

Kačírek drcený 16/22

max. 5m³/7,5T   

710 Kč

Beton (namíchaný) 

lze namíchat od 0,25m³-3m³

na dotaz 

Recyklát suťový 0/4, 0/32, 8/32, 32/63

max. 5m³/7,5T  

100 Kč

Recyklát betonový 0/8, 0/63, 4/8, 8/16, 8/32, 32/63

max. 5m³/7,5T  

180 Kč

Recyklát asfaltový 0/8, 8/32, 32/63

max. 5m³/7,5T  

180 Kč

Zemina tříděná prosetá 

max. 5m³/7,5T  

300 Kč

Zemina substrát trávníkový (míchaný s pískem)

max. 5m³/7,5T  

850 Kč

Zemina substrát záhonový (míchaný s kompostem)

max. 5m³/7,5T   

850 Kč

Mulčovací kůra (smrková 0/80)

max. 10m³ (cena je za 1m³)

1200 Kč/1m³
 

 Kompletní cenovou nabídku Vám můžeme sdělit po telefonu. Pro aktuální dostupnost jednotlivých materiálů volejte na 602 518 648. Maximální hmotnost naložení je 7,5T /5m3.

CENA je za 1 Tunu.

CENA je bez DPH (21%).


Zemní práce bagrem Volvo BL71

  • výkopy pro základy domů, sklepy, jímky, bazény, ploty.
  • skrývky ornice před zahájením staveb.
  • úpravy terénu.
  • nakládání a skládání materiálů (palet, řeziva apod.).
  • výkopy pro vedení inženýrských sítí.
  • v zimním období úklid a odvoz sněhu z parkovišť nebo manipulačních ploch.
  • výkopové radlice 30,40,50,60,svahová.

Hodinová sazba pro bagr/nakladač ....1000kč/h bez DPH (21%) nebo dohodou. 

 Pro více informací  volejte 602 518 648

Pro více informací volejte 602 518 648