Kontejnery - nakládání s odpady
Odvoz stavebních odpadů kontejnery, dovoz stavebního materiálu, zemní práce bagrem.

Přistavení a odvoz kontejnerů


Přistavíme Vám kontejnery na stavební suť, zeminu a směsné stavební odpady. Zajistíme odvoz, uložení na skládku a ekologickou likvidaci.


 

Dovoz stavebního materiálu


Dovezeme Vám na stavbu písek, štěrk, beton, recykláty, zeminu a další stavební materialy. Pro více informací a ceny v sekci Náš ceník. 


 

Výkopy , nakládka a zemní úpravy bagrem Volvo BL71

Dále provádíme:

  • výkopy pro základy, sklepy, jímky, bazény, atd.
  • skrývky ornice před zahájením staveb
  • úklid ploch, likvidace suti a stavebního odpadu
  • úpravy terénu
  • nakládání a skládání materiálů (palet, řeziva apod.)
  • výkopy pro vedení inženýrských sítí
  • v zimním období úklid a odvoz sněhu z parkovišť nebo manipulačních ploch.

Kontakt:


V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na 

tel.: 602 518 648 nebo 737 338 122 nebo na email: nejedly.mirek@seznam.cz