Ceník
Ceny je možné upravit na místě

Odvoz odpadů

Ceny za odvoz obsahují pronájem kontejneru na 24 hodin (každý další den 100,- Kč), uložení na skládku , ekologickou likvidaci. Přistavíme Vám kontejnery o objemu 3m³ ,6m³ a 10m³. Ceny jsou bez DPH.

Stavební suť čistá 

3m³/4,5T

2000 Kč

Stavební suť čistá 

5m³/7,5T  

3400 Kč

Stavební suť znečištěná (příměs zeminy, kamenů, porobetonu)

3m³/4,5T

2400 Kč

Stavební suť znečištěná (příměs zeminy, kamenů, porobetonu)

5m³/7,5T  

4000 Kč

Stavební suť porobeton a sádrokarton

3m³/4,5T  

2400 Kč

Stavební suť porobeton a sádrokarton

5m³/7,5T   

4000 Kč

Betonový odpad (čistý beton, armovaný beton)

3m³/4,5T

2000 Kč

Betonový odpad (čistý beton, armovaný beton)

5m³/7,5T    

3400 Kč

Asfaltový odpad (živice)

3m³/4,5T 

2400 Kč

Asfaltový odpad (živice)

5m³/7,5T     

4000 Kč

Zemina (výkopová)

3m³/4,5T

2000 Kč

Zemina (výkopová)

5m³/7,5T  

3400 Kč

Směsný stavební a demiloční odpad (lehký-max. do 0,5t)

3m³

2600 Kč

Směsný stavební a demoliční odpad (lehký-max. do 1t)

6m³

3500 Kč

Směsný stavební a demoliční odpad (lehký-max. do 1,5t)

10m³

4300 Kč

Bioodpad (listí,větve,tráva)

3m³

1100 Kč

Bioodpad (listí,větve,tráva)

6m³ 

1800 Kč

Bioodpad (listí,větve,tráva)

10m³

2600 Kč

Stavební dřevo odpad (dřevotříska, osb, prkna, nábytek-čistý) 

3m³

1100 Kč

Stavební dřevo odpad (dřevotříska, osb, prkna, nábytek-čistý) 

6m³

1800 Kč

Stavební dřevo odpad (dřevotříska, osb, prkna, nábytek-čistý)

10m³

2600 Kč

Kontejnery na suť nebo zeminu musí být plněny maximálně do roviny s postranicemi kontejneru! 

Stavební suť může obsahovat pouze směsi cihel, drobného betonu, malty, omítky ,střešních tašek, keramických obkladů a drobných kamenů. Nesmí obsahovat žádnou příměs směsného odpadu!

Komunální / směsný stavební odpad může obsahovat sklo, plasty, dřevo, dřevotřísku, polystyren, igelit, papír, folie, obaly, kovy, sádrokarton, koberce, tkaniny, kabely, pryže, domovní odpad, atd. Nesmí obsahovat suť, betony, zeminu, kameny, pneumatiky, bioodpad, eternit (azbest), lepenku (asfaltovou), televize ,lednice a dále nebezpečné a chemické látky (barvy, ředidla, louhy, kyseliny)!

Čisté stavební dřevo odpad nesmí obsahovat žádnou příměs směsného odpadu ,nábytek nesmí obsahovat panty, kličky, zámky, sklo, těsnění a plasty. Pokud obsahuje dřevo výše jmenovanou příměs patří do směsného odpadu.

Pro více informací volejte 602 518 648 , rádi Vám poradíme .

CENY jsou bez DPH . 

Dovoz materialů

Cena za dopravu je stanovena na 27Kč/1Km. V okolí do 15km je cena paušalem 800kč. Cena práce /čekání je 600kč/1hod. Cena materiálu je za 1 Tunu. Ceny jsou bez DPH.

Písek betonový 0/4

max. 5m³/7,5T  

250 Kč

Písek betonový praný 0/4

max. 5m³/7,5T   

280 Kč

Písek zásypový/křemičitý 0/1 (bílý)

max. 5m³/7,5T  

410 Kč

Písek zásypový/kopaný 0/8

max. 5m³/7,5T 

240 Kč

Písek maltový praný 0/1

max. 5m³/7,5T  

350 Kč

Lomová drť (štěrk) 0/32

max. 5m³/7,5T  

280 Kč

Lomová drť (štěrk) 0/63

max. 5m³/7,5T 

350 Kč

Lomová drť (štěrk) 0/4

max. 5m³/7,5T  

 300 Kč

Lomová drť (štěrk) 2/5

max. 5m³/7,5T    

410 Kč

Lomová drť (štěrk) 4/8

max. 5m³/7,5T  

450 Kč

Lomová drť (štěrk) 8/16

max. 5m³/7,5T  

400 Kč

Lomová drť (štěrk) 11/22

max. 5m³/7,5T  

380 Kč

Lomová drť (štěrk) 16/32

max. 5m³/7,5T  

360 Kč

Lomová drť (štěrk) 16/63

max. 5m³/7,5T 

310 Kč

Lomová drť (štěrk) 32/63

max. 5m³/7,5T  

350 Kč

Kačírek okrasný barevný 4/8

max. 5m³/7,5T   

520 Kč

Kačírek okrasný bílošedý 4/8

max. 5m³/7,5T  

590 Kč

Kačírek okrasný bílošedý 8/16

max. 5m³/7,5T  

590Kč

Kačírek okrasný bílošedý 16/22

max. 5m³/7,5T    

480 Kč

Kačírek okrasný bílošedý 22/70

max. 5m³/7,5T 

620 Kč

Kačírek okrasný barevný 16/32

max. 5m³/7,5T    

740 Kč

Kačírek drcený 4/8

max. 5m³/7,5T  

420 Kč

Kačírek drcený 8/16

max. 5m³/7,5T  

400 Kč

Kačírek drcený 16/22

max. 5m³/7,5T   

400 Kč

Beton (suchý, zavlhlý, potěr) 

lze namíchat od 0,25m³-3m³

ceny na dotaz 

Recyklát suťový 0/4, 0/8, 0/32, 8/32, 32/63

max. 5m³/7,5T  

100 Kč

Recyklát betonový 0/8, 0/63, 4/8, 8/16, 8/32, 32/63

max. 5m³/7,5T  

160 Kč

Recyklát asfaltový 0/8, 8/32, 32/63

max. 5m³/7,5T  

120 Kč

Zemina tříděná úživná (prosetá)

max. 5m³/7,5T  

150 Kč

Zemina netříděná úživná

max. 5m³/7,5T   

100 Kč

Zemina substrát trávníkový (míchaný s pískem)

max. 5m³/7,5T  

660 Kč

Zemina substrát záhonový (míchaný s kompostem)

max. 5m³/7,5T   

580 Kč

Kompost

max. 5m³/7,5T  

520 Kč

Mulčovací kůra

max. 9m³ (cena je za 1m³)

850 Kč/1m³
 

Škvára 0/22

max. 5m³/7,5T   

330 Kč

Ceny je možné upravit na místě nebo po telefonu. Maximální hmotnost naložení auta je 8T. 

CENA je za 1 Tunu.

CENA je bez DPH .


Zemní práce bagrem Volvo BL71

  • výkopy pro základy domů, sklepy, jímky, bazény, ploty.
  • skrývky ornice před zahájením staveb.
  • úpravy terénu.
  • nakládání a skládání materiálů (palet, řeziva apod.).
  • výkopy pro vedení inženýrských sítí.
  • v zimním období úklid a odvoz sněhu z parkovišť nebo manipulačních ploch.
  • výkopové radlice 30,40,50,60,svahová.

Hodinová sazba pro bagr/nakladač ....850kč/h bez DPH.

Volejte  602 518 648 nebo 737 338 122.