Ceník
Ceny je možné upravit na místě

Odvoz odpadů

Ceny za odvoz obsahují pronájem kontejneru na 24 hodin (každý další den 100,- Kč), uložení na skládku , ekologickou likvidaci. Přistavíme Vám kontejnery o objemu 3m³ ,6m³ a 10m³. 

Stavební suť čistá 

3m³/4,5T

2200 Kč

Stavební suť čistá 

5m³/7,5T  

3900 Kč

Stavební suť znečištěná (příměs zeminy, kamenů)

3m³/4,5T

2700 Kč

Stavební suť znečištěná (příměs zeminy, kamenů)

5m³/7,5T  

4500 Kč

Stavební suť porobeton a sádrokarton

3m³/4,5T  

2900 Kč

Stavební suť porobeton a sádrokarton

5m³/7,5T   

4700 Kč

Betonový odpad (čistý beton, armovaný beton)

3m³/4,5T

1900 Kč

Betonový odpad (čistý beton, armovaný beton)

5m³/7,5T    

3500 Kč

Asfaltový odpad (živice)

3m³/4,5T 

2700 Kč

Asfaltový odpad (živice)

5m³/7,5T     

4500 Kč

Zemina (výkopová)

3m³/4,5T

2000 Kč

Zemina (výkopová)

5m³/7,5T  

3000 Kč

Směsný stavební odpad (lehký-max. do 1t)

3m³

3000 Kč

Směsný stavební odpad (lehký-max. do 1,5t)

6m³

3900 Kč

Směsný stavební odpad (lehký-max. do 2t)

10m³

4700 Kč

Bioodpad (listí,větve,tráva)

3m³

1100 Kč

Bioodpad (listí,větve,tráva)

6m³ 

1900 Kč

Bioodpad (listí,větve,tráva)

10m³

2700 Kč

Kontejnery na suť nebo zeminu musí být plněny maximálně do roviny s postranicemi kontejneru. 

Stavební suť může obsahovat pouze směsi cihel, drobného betonu, malty, omítky ,střešních tašek a kamenů.

Komunální / směsný stavební odpad může obsahovat sklo, plasty, dřevo, polystyren, igelit, papír, folie, obaly, kovy, sádrokarton, koberce, tkaniny, kabely, domovní odpad, atd. Nesmí obsahovat suť, betony, zeminu, pneumatiky, bioodpad, eternit (azbest), lepenku (asfaltovou), televize ,lednice a dále nebezpečné a chemické látky (barvy, ředidla, louhy, kyseliny).

Dovoz materialů

Cena za dopravu je stanovena na 28Kč/1Km. V okolí do 15km je cena paušalem 800kč. Cena práce /čekání je 700kč/1hod. Cena materiálu je za 1 Tunu.

Písek betonový 0/4

max. 5m³/7,5T  

300 Kč

Písek betonový praný 0/4

max. 5m³/7,5T   

340 Kč

Písek zásypový/křemičitý 0/1 (bílý)

max. 5m³/7,5T  

500 Kč

Písek zásypový/kopaný 0/8

max. 5m³/7,5T 

290 Kč

Písek maltový praný 0/1

max. 5m³/7,5T  

420 Kč

Lomová drť (štěrk) 0/32

max. 5m³/7,5T  

340 Kč

Lomová drť (štěrk) 0/63

max. 5m³/7,5T 

400 Kč

Lomová drť (štěrk) 0/4

max. 5m³/7,5T  

 350 Kč

Lomová drť (štěrk) 2/5

max. 5m³/7,5T    

450 Kč

Lomová drť (štěrk) 4/8

max. 5m³/7,5T  

550 Kč

Lomová drť (štěrk) 8/16

max. 5m³/7,5T  

480 Kč

Lomová drť (štěrk) 11/22

max. 5m³/7,5T  

460 Kč

Lomová drť (štěrk) 16/32

max. 5m³/7,5T  

390 Kč

Lomová drť (štěrk) 16/63

max. 5m³/7,5T 

370 Kč

Lomová drť (štěrk) 32/63

max. 5m³/7,5T  

400 Kč

Kačírek 4/8 (okrasný) barevný

max. 5m³/7,5T   

550 Kč

Kačírek 16/22 (okrasný) bílošedý

max. 5m³/7,5T    

590 Kč

Kačírek 22/70 (okrasný) bílošedý

max. 5m³/7,5T 

750 Kč

Kačírek 16/32 (okrasný) barevný

max. 5m³/7,5T    

900 Kč

Kačírek 4/8 drcený

max. 5m³/7,5T  

500 Kč

Kačírek 8/16 drcený

max. 5m³/7,5T  

470 Kč

Beton (suchý, zavlhlý, potěr) 

lze namíchat od 0,25m³-3m³

ceny na dotaz 

Recyklát suťový 0/4, 0/8, 0/63, 8/32, 32/63

max. 5m³/7,5T  

100 Kč

Recyklát betonový 0/8, 0/63, 4/8, 8/16, 32/63

max. 5m³/7,5T  

200 Kč

Recyklát asfaltový 0/8, 0/63, 32/63

max. 5m³/7,5T  

250 Kč

Zemina tříděná úživná

max. 5m³/7,5T  

200 Kč

Zemina zásypová 

max. 5m³/7,5T   

100 Kč

Zemina substrát trávníkový (míchaný s pískem)

max. 5m³/7,5T  

800 Kč

Zemina substrát záhonový (míchaný s kompostem)

max. 5m³/7,5T   

700 Kč

Kompost

max. 5m³/7,5T  

650 Kč

Mulčovací kůra

max. 9m³ (cena je za 1m³)

1000 Kč/1m³
 

Ceny je možné upravit na místě nebo po telefonu. Maximální hmotnost naložení auta je 8T. 

CENA je za 1 Tunu.

CENA je včetně DPH . Nejsme plátce DPH.


Zemní práce bagrem Volvo BL71

  • výkopy pro základy domů, sklepy, jímky, bazény, ploty.
  • skrývky ornice před zahájením staveb.
  • úpravy terénu.
  • nakládání a skládání materiálů (palet, řeziva apod.).
  • výkopy pro vedení inženýrských sítí.
  • v zimním období úklid a odvoz sněhu z parkovišť nebo manipulačních ploch.
  • výkopové radlice 30,40,50,60 + svahová.

Hodinová sazba pro bagr/nakladač ....900kč/h.

Volejte  602 518 648 nebo 737 338 122.