Ceník
Ceny je možné upravit na místě

Odvoz odpadů

Ceny za odvoz obsahují pronájem kontejneru na 24 hodin (každý další den 100,- Kč), uložení na skládku , ekologickou likvidaci. Přistavíme Vám kontejnery o objemu 3m³ ,6m³ a 10m³. 

Stavební suť čistá 

3m³/4,5T

2200 Kč

Stavební suť čistá 

5m³/7,5T  

3900 Kč

Stavební suť znečištěná (příměs zeminy, kamenů)

3m³/4,5T

2700 Kč

Stavební suť znečištěná (příměs zeminy, kamenů)

5m³/7,5T  

4500 Kč

Stavební suť porobeton a sádrokarton

3m³/4,5T  

2900 Kč

Stavební suť porobeton a sádrokarton

5m³/7,5T   

4700 Kč

Betonový odpad (čistý beton, armovaný beton)

3m³/4,5T

1900 Kč

Betonový odpad (čistý beton, armovaný beton)

5m³/7,5T    

3500 Kč

Asfaltový odpad (živice)

3m³/4,5T 

2700 Kč

Asfaltový odpad (živice)

5m³/7,5T     

4500 Kč

Zemina (výkopová)

3m³/4,5T

2000 Kč

Zemina (výkopová)

5m³/7,5T  

3000 Kč

Směsný stavební odpad (lehký-max. do 1t)

3m³

3000 Kč

Směsný stavební odpad (lehký-max. do 1,5t)

6m³

3900 Kč

Směsný stavební odpad (lehký-max. do 2t)

10m³

4700 Kč

Bioodpad (listí,větve,tráva)

3m³

1100 Kč

Bioodpad (listí,větve,tráva)

6m³ 

1900 Kč

Bioodpad (listí,větve,tráva)

10m³

2700 Kč

Kontejnery na suť nebo zeminu musí být plněny maximálně do roviny s postranicemi kontejneru.

Komunální / směsný odpad může obsahovat sklo, plasty, dřevo, polystyren, igelit, papír, folie, obaly, kovy, sádrokarton, domovní odpad, atd. Nesmí obsahovat suť, betony, zeminu, pneumatiky, bioodpad, eternit (azbest) a dále nebezpečné a chemické látky.

Dovoz materialů

Cena za dopravu je stanovena na 22Kč/1Km. V okolí do 15km je cena paušalem 600kč. Cena práce /čekání je 500kč/1hod. Cena materiálu je za 1 Tunu.

Písek betonový 0/4

max. 5m³/7,5T  

300 Kč

Písek betonový praný 0/4

max. 5m³/7,5T   

340 Kč

Písek zásypový/křemičitý 0/1 (bílý)

max. 5m³/7,5T  

500 Kč

Písek zásypový/kopaný 0/8

max. 5m³/7,5T 

290 Kč

Písek maltový praný 0/1

max. 5m³/7,5T  

420 Kč

Lomová drť (štěrk) 0/32

max. 5m³/7,5T  

340 Kč

Lomová drť (štěrk) 0/63

max. 5m³/7,5T 

400 Kč

Lomová drť (štěrk) 0/4

max. 5m³/7,5T  

 350 Kč

Lomová drť (štěrk) 2/5

max. 5m³/7,5T    

450 Kč

Lomová drť (štěrk) 4/8

max. 5m³/7,5T  

550 Kč

Lomová drť (štěrk) 8/16

max. 5m³/7,5T  

480 Kč

Lomová drť (štěrk) 11/22

max. 5m³/7,5T  

460 Kč

Lomová drť (štěrk) 16/32

max. 5m³/7,5T  

390 Kč

Lomová drť (štěrk) 16/63

max. 5m³/7,5T 

370 Kč

Lomová drť (štěrk) 32/63

max. 5m³/7,5T  

400 Kč

Kačírek 4/8 (okrasný) barevný

max. 5m³/7,5T   

550 Kč

Kačírek 16/22 (okrasný) bílošedý

max. 5m³/7,5T    

590 Kč

Kačírek 22/70 (okrasný) bílošedý

max. 5m³/7,5T 

750 Kč

Kačírek 16/32 (okrasný) barevný

max. 5m³/7,5T    

900 Kč

Kačírek 4/8 drcený

max. 5m³/7,5T  

500 Kč

Kačírek 8/16 drcený

max. 5m³/7,5T  

470 Kč

Beton (suchý, zavlhlý, potěr) 

lze namíchat od 0,25m³-3m³

ceny na dotaz 

Recyklát suťový 0/4, 0/8, 0/63, 8/32, 32/63

max. 5m³/7,5T  

100 Kč

Recyklát betonový 0/8, 0/63, 4/8, 8/16, 32/63

max. 5m³/7,5T  

200 Kč

Recyklát asfaltový 0/8, 0/63, 32/63

max. 5m³/7,5T  

250 Kč

Zemina tříděná úživná

max. 5m³/7,5T  

200 Kč

Zemina zásypová 

max. 5m³/7,5T   

100 Kč

Zemina substrát trávníkový (míchaný s pískem)

max. 5m³/7,5T  

800 Kč

Zemina substrát záhonový (míchaný s kompostem)

max. 5m³/7,5T   

700 Kč

Kompost

max. 5m³/7,5T  

650 Kč

Mulčovací kůra

max. 9m³ (cena je za 1m³)

1000 Kč/1m³
 

Ceny je možné upravit na místě nebo po telefonu. Maximální hmotnost naložení auta je 8T. 

CENA je za 1 Tunu.

CENA je včetně DPH . Nejsme plátce DPH.


Zemní práce bagrem Volvo BL71

  • výkopy pro základy domů, sklepy, jímky, bazény, ploty.
  • skrývky ornice před zahájením staveb.
  • úpravy terénu.
  • nakládání a skládání materiálů (palet, řeziva apod.).
  • výkopy pro vedení inženýrských sítí.
  • v zimním období úklid a odvoz sněhu z parkovišť nebo manipulačních ploch.
  • výkopové radlice 30,40,50,60 + svahová.

Hodinová sazba pro bagr/nakladač ....900kč/h.

Volejte  602 518 648 nebo 737 338 122.