Ceník
Ceny je možné upravit na místě

Odvoz odpadů

Ceny za odvoz obsahují pronájem kontejneru na 24 hodin (každý další den 100,- Kč), uložení na skládku , ekologickou likvidaci.

Stavební suť čistá 

3m³/4,5T

2000 Kč

Stavební suť znečištěná 

3m³/4,5T

2500 Kč

Stavební suť porobeton a sádrokarton

3m³/4,5T  

2900 Kč

Betonový odpad (čistý beton, armovaný beton)

3m³/4,5T

1900 Kč

Asfaltový odpad (frézovaný , kry)

3m³/4,5T 

2700 Kč

Zemina

3m³/4,5T

1900 Kč

Směsný stavební odpad (lehký)

3m³

2900 Kč

Směsný stavební odpad (lehký)

5m³

3800 Kč

Směsný stavební odpad (lehký)

10m³

4700 Kč

Bioodpad (listí,větve,tráva)

3m³

1200 Kč

Bioodpad (listí,větve,tráva)

10m³

2000 Kč

Kontejnery na suť nebo zeminu musí být plněny maximálně do roviny s postranicemi kontejneru.

Komunální / směsný odpad může obsahovat sklo, plasty, dřevo, polystyren, igelit, papír, lepenky, folie, obaly, kovy, sádrokarton, domovní odpad, atd. Nesmí obsahovat suť, betony , zeminu a dále nebezpečné a chemické látky.

Dovoz materialů

Cena za dopravu je stanovena na 22Kč/1Km. V okolí do 15km je cena paušalem 600kč. Cena práce /čekání je 500kč/1hod.

Písek betonový 0/4

3m³/4,5T

1300 Kč

Písek praný 0/4

3m³/4,5T  

1400 Kč

Písek zásypový/křemičitý 0/1

3m³/4,5T

2200 Kč

Písek maltový /kopaný 0/1

3m³/4,5T

1600 Kč

Lomová drť (štěrk) 0/32

3m³/4,5T   

1600 Kč

Lomová drť (štěrk) 0/4

3m³/4,5T  

1500 Kč

Lomová drť (štěrk) 2/5

3m³/4,5T   

2200 Kč

Lomová drť (štěrk) 4/8

3m³/4,5T

2200 Kč

Lomová drť (štěrk) 8/16

3m³/4,5T

2000 Kč

Lomová drť (štěrk) 11/22

3m³/4,5T   

2000 Kč

Lomová drť (štěrk) 16/32

3m³/4,5T

1600Kč

Lomová drť (štěrk) 32/63

3m³/4,5T

1900 Kč

Kačírek 4/8 (okrasný) barevný

3m³/4,5T  

2200 Kč

Kačírek 16/22 (okrasný) bílošedý

3m³/4,5T   

2500 Kč

Kačírek 16/32 (okrasný) barevný

3m³/4,5T   

2800 Kč

Kačírek 4/8 drcený

3m³/4,5T  

1900 Kč

Kačírek 8/16 drcený

3m³/4,5T  

2000 Kč

Beton (suchý, zavlhlý, potěr) 

0,25-2m³

ceny na dotaz 

Recyklát suťový 0/4, 0/32, 0/63, 16/32, 32/63

3m³/4,5T

500 Kč

Recyklát betonový 0/4, 0/63, 4/8, 8/16, 32/63

3m³/4,5T

900 Kč

Recyklát asfaltový 0/4, 0/63, 32/63

3m³/4,5T 

500 Kč

Zemina tříděná úživná

3m³/4,5T 

900 Kč

Zemina zásypová 

3m³/4,5T  

500 Kč

Zemina substrát trávníkový (míchaná s pískem)

3m³/4,5T

2900 Kč

Zemina substrát záhonový (míchaná s kompostem)

3m³/4,5T   

2500 Kč

Kompost

3m³/4,5T  

2000 Kč

Mulčovací kůra 

1m³ 


 


1000 Kč

Ceny je možné upravit na místě nebo po telefonu.

Nejsme plátce DPH.


Zemní práce bagrem Volvo BL71

  • výkopy pro základy domů, sklepy, jímky, bazény, ploty.
  • skrývky ornice před zahájením staveb.
  • úpravy terénu.
  • nakládání a skládání materiálů (palet, řeziva apod.).
  • výkopy pro vedení inženýrských sítí.
  • v zimním období úklid a odvoz sněhu z parkovišť nebo manipulačních ploch.
  • výkopové radlice 30,40,50,60 + svahová.

Hodinová sazba pro bagr/nakladač ....900kč/h.

Volejte  602 518 648 nebo 737 338 122.